Hem Tillverkning Konstruktion Produkter 4stHEAD & 4stSOFT Split cam Kontakt
unionjack.jpg

Utöver våra produkter kan vi även tillverka och tillhandahålla det mesta som rör ventilsystem. Kamaxelslipningen utförs i en CNC styrd maskin och vi specialiserar oss på enstycks specialkamaxlar, prototyper och små serier.

 

Specifikationer

 

Axellängd                                     0-800 mm

Max slipdiameter                         250mm, största diametern på vad som kan slipas.

Slipskiva                                      500 mm diameter, minimum 80mm 

 

Kamaxlarna kan tillverkas på tre olika sätt

 

1. Omslipning av standard kamaxeln

 

2. Slipning på nya gjutna kamaxelämnen

 

3. Nytillverkning av kamaxlar i stål

 

Priser på nytillverkade kamaxlar varierar med motortyp, kontakta oss för mer information, för omslipning gäller följande priser.

 

V8 16 nockar                              2400 + moms (3000 kr)

4 cyl 8 nockar                             1600 + moms (2000 kr)

MC 2 nockar                               1000 + moms (1250 kr)

Svetsning av nock                      800 + moms/nock (500 kr), för hela kamaxlar och flera nockar fråga om pris.