Hem Tillverkning Konstruktion Produkter 4stHEAD & 4stSOFT Split cam Kontakt
unionjack.jpg

Split cam 

I motorkonstruktioner där kamaxeln monteras genom kamaxellagerna, blir lagerdiametern en begränsning för hur kamnockarna kan utformas.

 

AGAP har utvecklat en patenterad princip, som gör det möjligt att montera kamaxlar med betydligt större kamnockar än vad som annars är möjligt.

 

Det bygger på att kamaxelns lagerlägen är demonterbara och monteras ihop med kamaxeln samtidigt som den monteras i motorn.  

 

För närvarande finns färdiga produkter till Ford Model A och BMW M10 motorn. Konstruktionerna skiljer sig åt i detalj men principen där lagerlägena är demonterbara är gemensam. I jämförelse med en kamaxel av standard typ ökar maximal lyft höjd med 30-40 % i de här fallen. Något som har stor betydelse för möjligt effektuttag.

 

IMG_0924.JPGIMG_0918.JPG

Bilderna ovan visar BMW M10 Splitcam teknologi

 

 

Under produkter kan ni hitta kamaxel till Ford Model A, Specifikationer för BMW M10 kommer inom snar framtid.

 

 

Om ni är intresserade av en kamaxel utvecklad till er motortyp, eller att licensiera tekniken, kontakta oss!!